Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Projecten

Polparol

Situering
Een praatcafé en ontmoetingsplaats voor iedereen en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in het bijzonder. De oorspronkelijke doelstelling van Polparol was het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats , gelegen buiten instellingen/centra voor GGZ voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dankzij de zeer geschikte locatie binnen een buurtwerksetting is er ook de bijkomende doelstelling van integratie binnen de buurt. Er is een verbinding tussen verschillende mensen. Ook wordt er mogelijkheid gegeven tot extra bewegen in de vorm van dans.
Ontstaan
Het project is ontstaan in 2009 vanuit het zeer groot enthousiasme van Pol De Preitere , een toen pas gepensioneerde psychomotorische therapeut. Tijdens zijn bijna 40 jarige carrière had hij een bijzondere band opgebouwd met zijn cliënteel. Een band die in stand werd gehouden door een specifieke , authentieke manier van bejegenen en begroeten, de hand drukken, een gemeend babbeltje, een parolleke …Hij wou na zijn pensioen graag de band met zijn cliënten behouden en hij dacht aan een laagdrempelig praatcafé. Concreet wou hij hiervoor één avond per week ergens een café openhouden, eventueel samen met andere gelijkgezinden. In samenwerking met VZW Beschut Wonen de Hulster vond Pol een zeer geschikte locatie : de ontmoetingsruimte van een buurtcentrum, vrij centraal gelegen en goed bereikbaar. De buurtwerking was enthousiast over dit nieuw samenwerkingsinitiatief. In 2013 stierf Pol onverwacht en sindsdien wordt het project verder gecoördineerd door vzw De Hulster samen met het buurtcentrum de Mannenstraat en een hele ploeg vrijwilligers.
Doelgroep
Iedereen is welkom maar onze doelgroep zijn mensen uit de buurt, mensen met een psychische kwetsbaarheid die moeilijk aansluiting vinden op andere plaatsen en het ontmoetingsmoment als een plaats zien waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze terecht kunnen voor een babbel , een plaats waar het veilig is.
Locatie
Buurtcentrum de Mannenstraat
Groefstraat 2 te Leuven
Op donderdag van 18:00 tot 21:00
Voor meer info zie  www.polparol.be of onze Facebookpagina.
Contact
Via Pol.parol@dehulster.be of 0496 84 00 26 - Katrien Meermans

Kunst In De Steigers

Kunst in de Steigers is een sociaal en cultureel initiatief geworden dat plaatsvindt op een historisch en architecturaal belangrijke locatie. Het concept is uniek omdat het mensen de mogelijkheid biedt om boven zichzelf uit te mogen en te kunnen stijgen in een sfeer van samenwerking, ontmoeting en verwondering.

Wij willen met Kunst in de Steigers bijdragen aan een positievere beeldvorming omtrent geestelijke kwetsbaarheid in onze samenleving. Door samen te werken met verschillende partners wordt aan de integratie en destigmatisering van de psychiatrie gebouwd. Kunst in de Steigers is een initiatief van De Hulster vzw (begeleiding en bewoners) en een samenwerkingsproject met over de jaren heen onder andere : vzw Walden Beschut wonen,  Atelierwerking van Pastya vzw, ‘t Collectief, Factor Y,  Psychosociaal Centrum Campus Mechelsestraat, Psychosociaal Centrum Campus Oude Baan, Sint-Pieterscollege Leuven, Mater Dei, Stad en architectuur vzw, Vrienden van Sint-Jacobskerk vzw, UPC Z.ORG KULeuven, campus Kortenberg, Dagactiviteitencentrum Sint-Maarten UPC Kortenberg, Sonar Revalidatiecentrum, Compagnie Tartaren, Buurtwerking Mannenstraat Leuven…
Tijdens KIDS kan men zich een weekend lang laten verwonderen door een eclectische mix van concerten, theater, beeldende kunst, poëzie, dans en experimentele performances, steeds rond een thema dat aansluit bij de leefwereld van de psychiatrie.

Voor meer info van Kunst In De Steigers kan je op Facebook zoeken op 'kunst in de steigers'.


HerstelAcademie Diletti

Een HerstelAcademie voorziet een vormingsaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel. Wil je een stap verder zetten in je herstelproces? Wil je opnieuw de regie nemen over je eigen leven? Dan is een HerstelAcademie echt iets voor jou!  
De vormingen worden gegeven in duo door trainers met ervaringskennis en hulpverleners. Naast het samen lesgeven worden de cursussen ook samen gemaakt en tijdens de lessen ligt het accent sterk op samen leren. De HerstelAcademie Diletti staat open voor iedereen die initiatieven wil nemen rond zijn/haar eigen herstel. De HerstelAcademie biedt leermogelijkheden voor studenten van alle niveaus, culturen, leeftijden, ervaringen en regio.  
De HerstelAcademie Diletti is een initiatief van het GGZ netwerk transmurale zorg art. 107 & art. 33, arrondissement Leuven/zorgregio Tervuren. Volgende organisaties zijn betrokken bij dit initiatief: vzw De Hulster, vzw Walden, Alexianen Zorggroep Tienen, UPC KU Leuven, UPC Sint-Kamillus, vzw Sint-Annendael Diest en Similes.  

Website : http://www.herstelacademie.be/oost-brabant.html
E-mailadres: oostbrabant@herstelacademie.be

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK