Beschut Wonen

Beschut wonen Team Leuven en Team Aarschot bieden tijdelijke psycho-sociale ondersteuning in kleinschalige woonvormen aan voor personen met een complexe en/of langdurige psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Aanmeldprocedure - Regio Leuven

Gelieve bij aanmeldingen voor regulier beschut wonen - regio Leuven - Kortenberg en Tervuren, momenteel rekening te houden met een langere wachttijd wegens interne herstructureringen
in ons woonaanbod!


Hoe meld je je aan voor Beschut Wonen - Regio Leuven?

Voor de aanmeldprocedure Beschut Wonen regio Aarschot: klik HIER

STAP 1
Aanmelden kan via email: 
aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be

BEZORG ONS VOLGENDE DOCUMENTEN PER MAIL: 
De aanmeldfiche
Een kopie van je identiteitskaart 
Het informed consent document
De recentste versie van deze documenten vind je onderaan deze pagina terug.

Indien je de documenten liever per post verstuurd, kan dit naar:
Aanmeldteam Beschut Wonen De Hulster
Minderbroedersstraat 23, 3000 Leuven


STAP 2
- Na het verzamelen van deze gegevens, volgt er een kennismakingsgesprek op de burelen van De Hulster met iemand van het aanmeldteam.
Hier wordt uitleg gegeven over de werking van Beschut Wonen en naar je verwachtingen geluisterd.

- Als je hierna de aanmelding wil verderzetten, bezorg je ons de aanmeldbundel die je samen met je behandelaars mag invullen, alsook een medische fiche ingevuld door je behandelende arts. We vragen voor het terugbezorgen ervan een termijn van 1 maand te respecteren.


STAP 3
- Na de ontvangst van alle documenten volgt er een intakegesprek met onze coördinerende psychiater en/of assistent-psychiater.

Na dit gesprek kan definitief bevestigd worden of je in aanmerking komt voor BW.
Indien je toch niet in aanmerking komt, wordt dit met jou en met eventuele doorverwijzers besproken. In dat geval worden er alternatieven voorgesteld.

Starten met Beschut Wonen

- Effectief bij ons komen wonen kan pas na een zekere wachtperiode. De duur van deze wachttijd is afhankelijk van het aantal aanvragen en van de regelmaat waarmee er plaatsen vrij komen in de verschillende woningen.
- Er wordt geprobeerd om rekening te houden met de regio die je bij de aanmelding gevraagd hebt (Leuven, Kortenberg, Tervuren).
- Van zodra we een voor jou 'geschikte' kamer hebben, word je uitgenodigd om deze te bekijken.
- De uiteindelijke start van Beschut Wonen zal nog voorafgegaan worden door een startgesprek, waarbij uitdrukkelijk over werkpunten, verwachtingen en toekomstperspectieven gepraat zal worden. Er worden dagactiviteiten afgesproken en het netwerk rond jou wordt in kaart gebracht. Dit is noodzakelijk voor je goede zorg. Dit gesprek kan doorgaan samen met je toekomstige begeleiding van BW, je doorverwijzer en/of andere betrokken hulpverleners.
- Wanneer je een tijdje bij ons woont, stellen we samen een begeleidingsplan op met persoonlijke doelstellingen.

Samenstelling aanmeldingsteam

Dr. Dirk De Wachter, coördinerend psychiater
Dr. Dymitr Scibiorski, assistent psychiater
Corinne Staskowiak, teamcoördinator 
Niki Weegels, maatschappelijk werkster
Isabel Alleman, klinisch psychologe

Voor meer info rond aanmeldingen 

Mail je vraag naar aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be
Of contacteer het aanmeldteam telefonisch op maandagen tussen 9 en 11u - 016 29 87 60 :
Corinne Staskowiak - Niki Weegels - Isabel Alleman

Hieronder vind je alle nodige documenten voor een aanmelding bij Team Leuven:
(versie 22 november 2023)

Gelieve steeds deze recentste versies te gebruiken en alle documenten apart  in te scannen wanneer u kiest om deze per mail aan ons te bezorgen.
De uitgebreidere aanmeldbundel en medische fiche kunnen ook na het kennismakingsgesprek bezorgd worden.

Als je reeds een aanvraag lopende hebt bij een ander project beschut wonen, kan je deze aanvraagdocumenten ook aan ons bezorgen. Je hoeft dan geen nieuw formulier te downloaden en in te vullen. We aanvaarden de formulieren van andere initiatieven beschut wonen. Waar nodig kunnen we bijkomende info opvragen.


Aanmeldfiche De Hulster

Medische fiche - Team Leuven

Informed consent - Team Leuven

Aanmeldbundel - Team Leuven

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK