Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid op weg naar herstel en maatschappelijke reïntegratie met zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Mena Van Horen
Mena.vanhoren@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.
016 29 87 60

Voorstelling

Elk initiatief Beschut Wonen (‘IBW’) biedt naast een of andere woonvorm, ‘herstel ondersteunende zorg’ voor psychisch kwetsbare personen.

Wie kan er terecht?

Psychisch kwetsbare mensen voor wie deze vorm van wonen een meerwaarde biedt in het individuele herstelproces.

Wat betekent ‘herstelondersteunende zorg’?

Wij staan in voor je psychosociale ondersteuning, sociale integratie (oa in je buurt), zinvolle dagbesteding en activiteiten.

Meer concreet:
Begeleiding wordt aangeboden op tal van levensdomeinen (gezondheid, wonen, dagactiviteit, budgetplanning, sociale administratie, relaties en zingeving,…) en dit op een doelgerichte wijze afhankelijk van je eigen persoonlijke doelen. Samen wordt er op deze manier een ‘begeleidingsplan op maat’ uitgewerkt, indien nodig gericht op specifieke thema’s (zoals vb. middelenplan, persoonlijk crisisplan,…).
In een aantal woningen wordt ook samengeleefd met een specifieke ‘focus’ (bijv. het huis voor verslavingszorg en Kotlab voor jongvolwassenen, het studiowonen in het Kostershuis als tussenstap naar alleen wonen….).
Naast de individuele begeleiding in de woningen, wordt er met de begeleiding ook af en toe in groep afgestemd hoe het samen-wonen loopt.

Wat ‘zinvolle dagbesteding en activiteiten’ en ‘sociale integratie betreft’, werken we nauw samen met onze dienst Activering. We kunnen ook het ‘Kostershuis’ aanbevelen, gelegen op het St. Jacobsplein te Leuven. Dit is onderdeel van een aparte werking binnen ons initiatief beschut wonen waar dagelijks een activiteit aangeboden wordt door één of meerdere van onze begeleiders en o.a. alle bewoners van Beschut Wonen zeer welkom zijn. De activiteiten zijn aangepast aan verschillende noden en interesses en steeds gericht op een gezonde levensstijl zoals zorg voor het eigen lichaam, voldoende beweging, gezonde voeding,…
Ook contacten met familieleden en andere belangrijke personen in het leven van elke bewoner, blijven voor ons zeer belangrijk evenals de samenwerking met behandelaars en hulpverleners om het herstel proces te optimaliseren.Vanuit dit oogpunt werken we in de Hulster vaak aan verschillende projecten mee.

Wat biedt vzw De Hulster?

vzw De Hulster beschikt over een 18-tal woningen, waar in totaal 107 bewoners terecht kunnen. De woningen zijn opgevat als gemeenschapshuizen. Dit betekent dat elke bewoner een eigen kamer heeft en dat de andere leefruimten met medebewoners gedeeld worden.

De kostprijs van de bemeubelde kamers bedraagt gemiddeld zo’n 500 € en bevat naast een verblijfskost (de ‘huur’) ook de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), internet, aansluiting kabel TV en het gebruik van de geïnstalleerde gemeenschappelijke ruimtes.

Onze woningen zijn gelegen in Leuven, Kortenberg, Tervuren en Zaventem en voldoen allen aan de erkenningsnormen voor Initiatieven Beschut Wonen, zoals vooropgesteld door de Vlaamse Overheid.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Mena Van Horen
Mena.vanhoren@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.
016 29 87 60

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK