Beschut Wonen

De Hulster biedt kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Beschut Wonen terecht.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator
Ilse Van Wijnendaele
016 29 87 61
Ilse.Vanwijnendaele@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Floris Slechten
Floris.Slechten@upckuleuven.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Voorstelling

Elk initiatief Beschut Wonen (‘IBW’) biedt naast een of andere woonvorm, ‘herstel ondersteunende zorg’ voor psychisch kwetsbare personen.

Wie kan er terecht?

Psychisch kwetsbare mensen voor wie deze vorm van wonen een meerwaarde biedt in het individuele herstelproces.

Wat betekent ‘herstelondersteunende zorg’?

Wij staan in voor je psychosociale ondersteuning, sociale integratie (oa in je buurt), zinvolle dagbesteding en activiteiten. Meer concreet: Begeleiding wordt aangeboden op tal van levensdomeinen (gezondheid, wonen, dagactiviteit, budgetbeheer, sociale administratie, relaties en zingeving,…) en dit op een doelgerichte wijze afhankelijk van je eigen persoonlijke doelen. Samen wordt er op deze manier een ‘begeleidingsplan op maat’ uitgewerkt, indien nodig gericht op specifieke thema’s (zoals vb. middelenplan, persoonlijk crisisplan,…). In een aantal woningen wordt ook samengeleefd met een specifieke ‘focus’ (bijv. het ‘Veilig Huis’ voor mensen met een verslavingsproblematiek ….). Naast de individuele begeleiding in de woningen, wordt er (onder begeleiding) ook af en toe in groep afgestemd om bewoners te leren samen – wonen.

Wat ‘zinvolle dagbesteding en activiteiten’ en ‘sociale integratie betreft’, kunnen we het ‘Kostershuis’ aanbevelen, gelegen op het St. Jacobsplein te Leuven. Dit is onderdeel van een aparte werking binnen ons initiatief beschut wonen waar dagelijks een activiteit aangeboden wordt door één of meerdere van onze begeleiders en alle bewoners van Beschut Wonen zeer welkom zijn. De activiteiten zijn aangepast aan noden, interesses en steeds gericht op een gezonde levensstijl zoals zorg voor het eigen lichaam, voldoende beweging, gezonde voeding,… Ook contacten met familieleden en andere belangrijke personen in het leven van elke bewoner, blijven voor ons zeer belangrijk evenals de samenwerking met behandelaars en hulpverleners om het herstel proces te optimaliseren.Vanuit dit oogpunt werken we in de Hulster vaak aan verschillende projecten mee.

Wat biedt vzw De Hulster?

vzw De Hulster beschikt over een 20-tal woningen, waar in totaal 107 bewoners terecht kunnen. De woningen zijn opgevat als gemeenschapshuizen. Dit betekent dat elke bewoner een eigen kamer heeft en dat de andere leefruimten met medebewoners gedeeld worden.

De kostprijs van de bemeubelde kamers bedraagt gemiddeld zo’n 500 € en bevat naast een verblijfskost (de ‘huur’) ook de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), internet, aansluiting kabel TV en het gebruik van de geïnstalleerde gemeenschappelijke ruimtes.

Onze woningen zijn gelegen in Leuven, Winksele, Kortenberg, Tervuren en Zaventem en voldoen allen aan de erkenningsnormen voor Initiatieven Beschut Wonen, zoals vooropgesteld door de Vlaamse Overheid.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator
Ilse Van Wijnendaele
016 29 87 61
Ilse.Vanwijnendaele@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Floris Slechten
Floris.Slechten@upckuleuven.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK