Beschut Wonen

Beschut wonen Team Leuven en Team Aarschot bieden tijdelijke psycho-sociale ondersteuning in kleinschalige woonvormen aan voor personen met een complexe en/of langdurige psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Aanmeldprocedure - Regio Aarschot

BESCHUT WONEN EN MOBIEL TEAM : VAN AANMELDING TOT OPSTART

Stap 1: Hoe aanmelden?​

- Via mail: aanmeldingenteamaarschot@dehulster.be
- Per post naar ons adres: Amerstraat 19/1, 3200 Aarschot. ​
- Tijdens kantooruren kan dit telefonisch op het nummer 0483 23 33 59

Gebruik hiervoor bij voorkeur de aanmeldfiche van De Hulster. 
Onderaan deze pagina vind je de recentste versie.

Stap 2 : Bezorg ons een recent medisch-psychiatrisch verslag.

Stap 3: Je ontvangt van ons een aanmeldbundel en we contacteren je om een afspraak vast te leggen voor een intakegesprek.

Om een optimale afstemming te kunnen maken tussen de hulpvraag en ons hulpverleningsaanbod, is het waardevol dat er vooraf voldoende informatie wordt uitgewisseld.
Deze bundel kan helpen om een duidelijk zicht te krijgen op de hulpvragen en dient als voorbereiding op het intakegesprek. Bij een eventuele opstart wordt deze bundel een werkinstrument dat doorheen het volledig begeleidingstraject gebruikt zal worden. Als je moeilijkheden ondervindt bij het invullen mag hierbij zeker hulp vragen aan bv aan een hulpverlener of een belangrijke steunfiguur.

Stap 4: Je komt op intakegesprek.

Het intakegesprek is een open gesprek waar o.a. dieper ingegaan kan worden op bepaalde onderwerpen uit de aanmeldbundel. Er wordt ook uitleg gegeven over de werking en wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst. Wij vinden het belangrijk dat steunfiguren bij dit gesprek aanwezig kunnen zijn.
 Van dit gesprek wordt een intakeverslag gemaakt.

Daarnaast wordt er schriftelijke toestemming gevraagd om mogelijks verdere info op te vragen bij het netwerk (informed consent).
We nemen ook een kopie van je identiteitskaart.

Stap 5: Het intake team neem een beslissing over je aanvraag en brengt jou en de eventuele verwijzers op de hoogte.

Op basis van alle verzamelde informatie wordt door het intaketeam nagegaan of je verwachtingen overeenkomen met het aanbod van onze dienst. Indien zo is, plaatsen we je op de wachtlijst. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, worden voorstellen geformuleerd voor meer gepaste hulpverlening.

Stap 6: Opstart van de begeleiding.

Zodra er plaats vrijkomt , word je gecontacteerd en kan de begeleiding van start gaan.
 Er volgt een kennismakingsgesprek met de individuele begeleider.
 De begeleidings- en/of verblijfsovereenkomst wordt, voor opstart, overlopen en ondertekend.
 Eventueel dient een waarborg voor huisvesting (gemeenschapswoning) in orde gebracht te worden vooraleer de begeleiding van start kan gaan.


Hieronder vind je alle nodige documenten voor een aanmelding in Regio Aarschot.
Beschut Wonen & Mobiel Team - versie 1 maart 2023.

Gelieve steeds deze recentste versies te gebruiken en alle documenten apart terug in te scannen wanneer u kiest om deze per mail aan ons te bezorgen.


INFORMED CONSENT - TEAM AARSCHOT

AANMELDBUNDEL - TEAM AARSCHOT

AANMELDFICHE DE HULSTER

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK