Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Ombudsdienst Beschut Wonen

Wij werken samen met een externe ombudsdienst.

Contactpersoon voor Beschut Wonen, De Hulster is Kris Bruyninckx.

Voor meer info surf naar http://www.oogg.be/
of https://oogg.be/ombudsen/kris-bruyninckx/

Op deze site vindt u alle informatie over de externe ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Patiënten met vragen of klachten over de aangeboden hulp kunnen gratis en vertrouwelijk contact opnemen met deze onafhankelijke ombudspersonen voor meer informatie over de patiëntenrechten. Op vraag van de patiënt kan de ombudspersoon ook bemiddelen tussen patiënt en hulpverlening met de bedoeling de communicatie te herstellen en de hulpverlening te verbeteren.

Brochure 'Wet rechten van de patiënt' : www.health.belgium.be/nl/brochure-patientenrechten

Waar klacht neerleggen? http://vlaamspatientenplatform.be/themas/klachten-1


Uilenspiegel 

Voor lotgenotencontact en vele cliëntgerichte vragen kan men ook terecht bij UilenSpiegel.
UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep. Men wil samen streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder stigma’s.
Lees meer op www.uilenspiegel.net

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK