Beschut Wonen

De Hulster biedt kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Beschut Wonen terecht.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Mena Van Horen
Mena.vanhoren@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.
016 29 87 60

Intakeprocedure

Wanneer is Beschut Wonen iets voor jou?

- Je hebt een psychiatrische diagnose of voorgeschiedenis.
- Je wenst begeleiding op meerdere levensdomeinen (wonen- werk- vrije tijd- gezondheid- zingeving).
- Je aanvaardt het gemeenschapsleven als een mogelijke meerwaarde voor je herstel.
- Je ervaart het hebben van een goede dagbesteding en dagstructuur als zinvol voor je herstel en bent bereid hiertoe mee te werken aan 'activering op maat'.
- Je laat toe dat de begeleiding van Beschut Wonen contacten onderhoudt met belangrijke steunfiguren en je hulpverleners.
- Je bent bereid te werken met een begeleidingsplan en plan voor moeilijke momenten.
- Je kan het Beschut Wonen financieel aan.

Wanneer is Beschut Wonen niet aangewezen voor jou?

- Als je middelengebruik je gezondheid, je dagelijkse leven en het gemeenschapshuisleven negatief beïnvloedt en je hier geen hulp voor aanvaardt, noch de afspraken kan naleven.
- Als je geen behoefte hebt om begeleid te worden.
- Als je de regels uit het huishoudelijk reglement niet (langer) wenst te respecteren.

Hoe meld je je aan voor Beschut Wonen?

- Er kan telefonisch aangemeld worden via het telefoonnummer 016 29 87 60 of via aanmeldingbeschutwonen@dehulster.be.
- Na de nodige gegevensverzameling, volgt er een kennismakingsgesprek op de burelen van De Hulster met iemand van het aanmeldteam van Beschut Wonen.
Hier wordt uitleg gegeven over de werking van Beschut Wonen en naar je verwachtingen geluisterd.
- Je krijgt een doorverwijsbundel mee die je samen met je behandelaars mag invullen, alsook een medische fiche om door je behandelende arts te laten invullen.
- Na dit eerste gesprek volgt er een intakegesprek met Prof. Dr. Dirk De Wachter, de geneesheer-psychiater die verantwoordelijk is voor de werking van vzw De Hulster.
Na dit gesprek kan definitief bevestigd worden of je weerhouden wordt voor BW. Indien je toch niet in aanmerking komt, wordt dit uitvoerig met jou en met de doorverwijzer besproken. Desgevallend worden er alternatieven voorgesteld.

Starten met Beschut Wonen

- Effectief bij ons komen wonen kan pas na een zekere wachtperiode. De duur van deze wachttijd is afhankelijk van het aantal aanvragen en van de regelmaat waarmee er plaatsen vrij komen in de verschillende woningen.
- Er wordt geprobeerd om rekening te houden met de regio die je bij de aanmelding gevraagd hebt (Leuven, Kortenberg, Tervuren, Zaventem).
- Van zodra we een voor jou 'geschikte' kamer hebben, word je uitgenodigd om deze te bekijken.
- De uiteindelijke start van Beschut Wonen zal nog voorafgegaan worden door een startgesprek, waarbij uitdrukkelijk over werkpunten, verwachtingen en toekomstperspectieven gepraat zal worden. Er worden dagactiviteiten afgesproken en het netwerk rond jou wordt in kaart gebracht. Dit is noodzakelijk voor je goede zorg. Dit gesprek kan doorgaan samen met je toekomstige begeleiding van BW, je doorverwijzer en/of andere betrokken hulpverleners.
- Wanneer je een tijdje bij ons woont, stellen we samen een begeleidingsplan op met persoonlijke doelstellingen.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Mena Van Horen
Mena.vanhoren@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.
016 29 87 60

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK