Beschut Wonen

De Hulster biedt kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Beschut Wonen terecht.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator
Ilse Van Wijnendaele
016 29 87 61
Ilse.Vanwijnendaele@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Floris Slechten
Floris.Slechten@upckuleuven.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Aanmelding

Wanneer is Beschut Wonen iets voor jou?

- Als je begeleiding wenst op meerdere levensdomeinen (wonen-werk-vrije tijd-gezondheid- zingeving).
- Als je het gemeenschapsleven als een meerwaarde voor je herstel aanvaardt.
- Als je een dagbesteding buitenshuis als zinvol ervaart voor je herstel.
- Als je toelaat dat de begeleiding van Beschut Wonen contacten onderhoudt met je hulpverleners.
- Als je bereid bent te werken met een plan voor moeilijke momenten.
- Als je bij terugval op advies van het begeleidend team een heropname in een PZ toelaat.

Wanneer is Beschut Wonen niet aangewezen voor jou?

- Als je middelengebruik je gezondheid, je dagelijkse leven en het gemeenschapshuisleven negatief beïnvloedt.
- Als je geen behoefte hebt om begeleid te worden.
- Als je de regels uit het huishoudelijk reglement niet (langer) wenst te respecteren.

Hoe meld je je aan voor Beschut Wonen?

- Jij of je behandelaars maken een afspraak voor een eerste gesprek met Staskowiak Corinne, teamcoördinator van Beschut Wonen, via het telefoonnummer 016/298762.
Hier wordt uitleg gegeven over de werking van Beschut Wonen en naar je verwachtingen geluisterd.
- Na dit eerste gesprek volgt er een tweede contact met Prof. Dr. Dirk De Wachter, de geneesheer-psychiater die verantwoordelijk is voor de werking van vzw De Hulster.
- Je krijgt een doorverwijsbundel mee die je samen met je behandelaars mag invullen, alsook een medische fiche om door je behandelende arts te laten invullen.

Starten met Beschut Wonen

- Effectief bij ons komen wonen kan pas na een zekere wachtperiode. De duur van deze wachttijd is afhankelijk van het aantal aanvragen en van de regelmaat waarmee er plaatsen vrij komen in de verschillende woningen.
- Er wordt geprobeerd om rekening te houden met de regio die je bij de aanmelding gevraagd hebt (Leuven, Kortenberg, Winksele, Tervuren, Zaventem).
- Van zodra we een voor jou 'geschikte' kamer hebben, word je uitgenodigd om deze te bekijken.
- Van zodra je toezegt, worden dagactiviteiten afgesproken en wordt het netwerk rond jou in kaart gebracht. Dit is noodzakelijk voor je goede zorg.
- Wanneer je een tijdje bij ons woont, stellen we samen een begeleidingsplan op met persoonlijke doelstellingen.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator
Ilse Van Wijnendaele
016 29 87 61
Ilse.Vanwijnendaele@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@upckuleuven.be

Assistent Geneesheer-Psychiater
Dr. Floris Slechten
Floris.Slechten@upckuleuven.be

Teamcoördinator
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Begeleidingsteam dat bestaat uit verschillende disciplines Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen
016 29 87 60

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK