Wat is Activering-ECHO?

Activering-ECHO is een dienst voor specifieke, kosteloze begeleiding naar al dan niet bezoldigde dagactiviteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In de eerste plaats wil activering-ECHO, steeds in overleg met de cliënt, een traject op maat aanbieden. Dit kan leiden tot een haalbare tewerkstelling op de open arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk, vorming of een ander dagactiviteit. De duur van de begeleiding is niet beperkt in tijd.

Individueel aanbod

Aanmelding & intake

De aanmelding gebeurt door de cliënt of de verwijzer. De cliënt wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek.Tijdens het eerste gesprek wordt de cliënt geïnformeerd over de mogelijkheden binnen activering-ECHO. Er wordt gepeild naar de behoeften en verwachtingen van de cliënt en er wordt gekeken of de cliënt aan de instapcriteria voldoet.In de volgende gesprekken wordt ingegaan op het studie- en arbeidsverleden, de ziekte- en zorggeschiedenis, het sociaal-economisch statuut, de huidige leefomgeving.

Begeleiding & ondersteuning

Begeleiding naar betaald werk
De arbeidsmotivatie, de voorkeuren en de verwachtingen vande cliënt staan centraal. Om tot een concreet plan te komen, worden mogelijkheden, knelpunten en bedenkingen op vlak van tewerkstelling uitgebreid besproken.Tijdens de activeringstrajectbegeleiding kan de cliënt onbezoldigd werkervaring opdoen in een bedrijf. De stageplaats sluit aan bij de interesse, opleiding of werkervaring van de cliënt.Eens aan de slag kan de cliënt met zijn problemen en vragen of voor ondersteuning op de werkvloer, een beroep blijven (doen) op activering-ECHO. Daarnaast kunnen ook ondersteuning en begeleiding aan de werkomgeving worden geboden.Begeleiding naar vrijwilligerswerkIn gesprekken wordt informatie gegeven over vrijwilligers-werk: de mogelijkheden en het doel, de administratieve regelingen, de verzekering, de rechten en plichten van een vrijwilliger. Er wordt individueel bekeken welke vorm van vrijwilligerswerk best aansluit bij de interesse, de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.Ook tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk kan er beroep worden gedaan op ondersteuning door activering-ECHO i.f.v. conflicten, veranderingen in een contract, aanpassingen van de taken…

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK