Activering

Activering is een samenwerking tussen vzw De Hulster en UPC KU Leuven. We hebben een aanbod op 3 domeinen nl. ontmoeting en vrije tijd, opleiding en werk.

Individueel aanbod

Individueel traject op vlak van ontmoeting en vrije tijd

Het traject ondersteunt cliënten die aan het maatschappelijk leven wensen deelnemen via zinvolle (vrijetijds)activiteiten, via het verenigingsleven, via lotgenotencontact,…

Individueel traject op vlak van opleiding

  • Ondersteuning in het zoeken en vinden van een gepaste opleiding  
  • Verkennen van eigen interesses  
  • Verkennen van eigen mogelijkheden en beperkingen  
  • Samenwerking met organisatoren van deze opleidingsvormen (cursus specifiek voor de doelgroep, volwassenenonderwijs, hogescholen of universitaire opleidingen ,…)

Individueel traject op vlak van werk

1. Richting onbetaald werk 
Vrijwilligerswerk    
Arbeidsmatige activiteiten ( AMA ) 

 2. Richting betaald werk
Stages via Echowerking    
Stages via Fiatwerking (Flexibel Intensief Activerings Traject)    
Ondersteuning bij solliciteren    
Activeringstrajecten:

  • met de focus op zowel zorg als werk
  • ondersteuning door een zorg- en werkactor (duowerking)
  • in samenwerking met VDAB

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK