Beschut Wonen


De Hulster biedt kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Beschut Wonen terecht.

Mobiel Team


Het Mobiel Team Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid de steun te geven die zij nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te houden.

Wat is Activering-ECHO?


Activering-ECHO is een dienst voor specifieke, kosteloze begeleiding naar al dan niet bezoldigde dagactiviteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In de eerste plaats wil activering-ECHO, steeds in overleg met de cliënt, een...

De Hulster richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij geloven in kansen, mogelijkheden en kwaliteiten ook na een moeilijkere periode. We streven ernaar om samen op weg te gaan, zoekend naar hoe herstel vorm kan krijgen. In dit proces fietsen we als een tandem waarbij de cliënt de richting bepaalt. Ondersteuning varieert, soms wordt er meegefietst, soms zit men eerder achterop of neemt men net het stuur even over. Kortom, waar we ook naar toe gaan en wat we op onze weg tegenkomen, we bouwen verder op de schoonheid van ieders eigen vleugels.


INFO COVID-19
Binnen De Hulster blijven we de maatregelen van de overheid volgen en zodoende coronaproof werken.
Tegelijk trachten we onze dienstverlening zo goed mogelijk en continu verder te zetten.
Voor eventuele updates rond onze werking tijdens corona zie Nieuws.
Wie vragen heeft, kan steeds contact opnemen met onze coördinatoren.

nieuws

Nieuws rond Covid-19

Onder 2020 vind je updates rond de invloed van Corona op onze werking.
Deze bevatten info zowel voor cliënten, familie en dichtbetrokkennen.

Lees meer

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK