Aangepaste zorgverlening door Coronavirus - Info voor cliënten, familie en hulpverlening - Update 24 maart 2020

De diensten Beschut Wonen, Mobiel Team en Activering moeten hun werking afstemmen op de richtlijnen vanuit de Overheid.

Voor Beschut Wonen betekent dit:
- Het Activiteitencentrum/ontmoetingsruimte (Kostershuis, Kruisstraat 1 te Leuven) wordt voorlopig tot 30 april gesloten. Alle geplande groepsactiviteiten worden tot die tijd geannuleerd.
- Voor de individuele begeleiding van onze bewoners proberen we zoveel mogelijk in te zetten op telefonische gesprekken of via andere digitale (online) wegen. We bekijken met iedereen onderling wanneer face-to-face contacten noodzakelijk zijn en met aandacht voor de nodige 'social distance'.
- Gesprekken op de burelen gaan voorlopig niet door, noch groepsgesprekken allerhande.
- We proberen onze bewoners zoveel mogelijk van nieuwe informatie te voorzien via telefonisch contact, maar bv ook via onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/dehulsterbeschutwonen
- Indien u als bewoner, familielid of hulpverlener bijkomende vragen hebt, kan u steeds telefoneren naar 016 29 87 60.

Voor het Mobiele team betekent dit hetvolgende:
Men kan blijven beroep doen op de mobiele teams. De opvolging gebeurt nu, in goede afspraak met de patiënt, meer per telefoon of eventueel via online communicatietools (beeldbellen). Alleen voor die patiënten voor wie er een absolute noodzaak is aan face-to-face- contact, gaat het mobiel team nog op huisbezoek, met in acht name van alle voorzorgsmaatregelen.

De dienst Activering onderhoudt enkel telefonisch contact met hun cliënten.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK