De Hulster vzw

Vzw De Hulster is een samenwerkingsverband van verschillende diensten verspreid over de regio's Leuven en Aarschot: Beschut Wonen, het Mobiel Team en Activering. Binnen dit samenwerkingsverband werken we herstelgericht met gedeelde waarden en een gezamenlijke visie en missie.

Polparol

Een praatcafé en ontmoetingsplaats
voor iedereen en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in het bijzonder.
De oorspronkelijke doelstelling van Polparol was het creëren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats, gelegen buiten instellingen/centra voor GGZ voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Dankzij de zeer geschikte locatie binnen een buurtwerksetting is er ook de bijkomende doelstelling van integratie binnen de buurt.
Er is een verbinding tussen verschillende mensen. 

Ontstaan

Het project is ontstaan in 2009 vanuit het zeer groot enthousiasme van Pol De Preitere, een toen pas gepensioneerde psychomotorische therapeut.
Tijdens zijn bijna 40 jarige carrière had hij een bijzondere band opgebouwd met zijn cliënteel. Een band die in stand werd gehouden door een specifieke, authentieke manier van bejegenen en begroeten, de hand drukken, een gemeend babbeltje, een parolleke …Hij wou na zijn pensioen graag de band met zijn cliënten behouden en hij dacht aan een laagdrempelig praatcafé.
In samenwerking met beschut wonen de Hulster vond Pol een zeer geschikte locatie : de ontmoetingsruimte van een buurtcentrum, vrij centraal gelegen en goed bereikbaar.
De buurtwerking was enthousiast over dit nieuw samenwerkingsinitiatief.
In 2013 stierf Pol onverwacht en sindsdien wordt het project verder gecoördineerd door vzw De Hulster samen met het buurtcentrum de Mannenstraat en een hele ploeg vrijwilligers.


Doelgroep

Iedereen is welkom maar onze doelgroep zijn mensen uit de buurt, mensen met een psychische kwetsbaarheid die moeilijk aansluiting vinden op andere plaatsen en het ontmoetingsmoment als een plaats zien waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze terecht kunnen voor een babbel, een plaats waar het veilig is.


Locatie

Buurtcentrum de MannenstraatGroefstraat 2 te Leuven

Op donderdag van 18:00 tot 21:00


Contact

Pol.parol@dehulster.be of via Katrien Meermans 0496 84 00 26

Voor meer info zie onze Facebookpagina.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK