De Hulster vzw

Vzw De Hulster is een samenwerkingsverband van verschillende diensten verspreid over de regio's Leuven en Aarschot: Beschut Wonen, het Mobiel Team en Activering. Binnen dit samenwerkingsverband werken we herstelgericht met gedeelde waarden en een gezamenlijke visie en missie.

Kwartiermaken

Kwartiermakers en kwartiermakende hulpverleners binnen De Hulster ...

... willen gastvrije plaatsen vinden, creëren en ondersteunen.

Dit op vlak van werk, vrije tijd en woonst,
in een niet GGZ-omgeving,
voor en met mensen die het gevoel hebben dat ze worden uitgesloten,
uitgesloten omwille van hun psychische kwetsbaarheid en/of diagnostische labels.

Kwartiermaken binnen De Hulster wordt door Katrien Meermans - wijkgerichte kwartiermaker - verspreid op verschillende manieren:

REGIO LEUVEN
Polparol
GGZ support buurtcentrum Mannenstraat
Zorgzame buurten Dijlewijk
Fietsproject Veloveutwie

REGIO AARSCHOT
Creëren van gastvrije plekken
Support buurtwerkers en andere partners
Stadsatelier

OVERKOEPELEND
Herstelacademie
Multilogem

Kwartiermaken - samengevat in een definitie en filmpje

“Het streven naar sociale integratie van mensen met een psychiatrische achtergrond confronteert de ontvangende samenleving met een strijdigheid.
Om een integratie te ondersteunen die niet uitloopt op een eenzijdige assimilatie is het nodig ruimte te maken voor de vreemde ander,
waarbij aanvaard dient te worden dat die ander in zekere mate vreemd en daardoor lastig blijft."
 -  Doortje Kal  - 

https://youtu.be/RMskmwWnP8Y

Wil je meer info of heb je vragen over kwartiermaken?

Dan kan je Katrien steeds mailen: Katrien.Meermans@dehulster.be of bellen op 0496 84 00 26.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK