De Hulster vzw

Vzw De Hulster is een samenwerkingsverband van verschillende diensten verspreid over de regio's Leuven en Aarschot: Beschut Wonen, het Mobiel Team en Activering. Binnen dit samenwerkingsverband werken we herstelgericht met gedeelde waarden en een gezamenlijke visie en missie.

Herstelacademie

De Hulster zet zich in voor de HerstelAcademie Diletti en biedt er cursussen aan.

Aan de HerstelAcademie is iedereen welkom!

Iedere burger kan laagdrempelige vormingen volgen rond diverse thema’s die te maken hebben met persoonlijke groei en herstel.  
Wil je een stap verder zetten in je herstelproces? Wil je opnieuw de regie nemen over je eigen leven?
Dan is een HerstelAcademie echt iets voor jou! 

Het unieke aan de HerstelAcademie is de co-creatie

Trainers met ervaringskennis en trainers met professionele kennis creëren en geven samen de cursus vanuit een gelijkwaardige samenwerking. Samen brengen zij een warme boodschap van hoop, verbondenheid, betekenisgeving en veerkracht. De kracht van de HerstelAcademie is het gezamenlijk verhaal van de trainers, samen met de cursisten.
Dit zorgt voor een grote actiebereidheid en inzicht, ook bij mensen die eerst de overtuiging hadden dat groei en herstel niet voor hen was weggelegd.  

De HerstelAcademie Diletti

is een initiatief van het GGZ netwerk transmurale zorg art. 107 & art. 33, arrondissement Leuven/zorgregio Tervuren.
Volgende organisaties zijn betrokken bij dit initiatief: vzw De Hulster Team Leuven en Team Aarschot, vzw Walden, Alexianen Zorggroep Tienen, UPC KU Leuven, UPC Sint-Kamillus, vzw Sint-Annendael Diest en Similes. Vanuit al deze organisaties zetten een kerngroep van enkele hulpverleners en ervaringsdeskundigen zich in om deze HerstelAcademie in goede banen te leiden en voor promotie te zorgen.


Website :   http://www.herstelacademie.be/oost-brabant.html
E-mailadres: oostbrabant@herstelacademie.be

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons privacybeleid.

OK