Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Instroombeleid

In bijgevoegd document willen wij kandidaat-bewoners en doorverwijzers informeren over het verloop van onze aanmelding en intakeprocedure tot de start van het wonen.
Je vindt er terug wat de opname-criteria voor Beschut Wonen De Hulster zijn en wat onze verschillende doelgroepen en woonvormen zijn.

Instroombeleid beschut wonen De Hulster - Team Leuven

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK