Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Robbe Decloedt
Robbe.decloedt@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.

Familie- gezins- en cliënteninfo

Similes is de stem in Vlaanderen van en voor familieleden van personen met psychische problemen.

Het familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een samenwerking tussen verschillende familieorganisaties.
Als ouders, partner, kind, familielid van iemand met een kwetsbaarheid kan je hier terecht voor allerhande informatie.

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Lees meer over waar ze voor staan, welke activiteiten ze organiseren en hoe lid worden op hun website:

Similes

Similes is een vereniging voor gezinsleden en betrokkenen van personen met psychiatrische problemen. Similes verenigt partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden...kortom iedereen die betrokken is bij een psychisch kwetsbaar iemand en los van het feit of deze persoon thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont. Similes bestrijdt het stigma en taboe dat nog steeds rust op thema’s van geestelijke gezondheid, op personen met psychische problemen én op hun gezin. Hun werking richt zich naar familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid en naar iedereen die zich op één of andere manier betrokken voelt bij deze thematiek.
Lees meer op www.similes.be

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een kennis- en uitwisselingsplatform in samenwerking met verschillende familieorganisaties in Vlaanderen, actief op vlak van geestelijke gezondheid:  https://familieplatform.be/ 
Als kind van een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen kan je ook terecht op  https://familieplatform.be/kinderen-van/ 

Uilenspiegel 

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep. Men wil samen streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder stigma’s.
Lees meer op www.uilenspiegel.net


Brochure Beschut Wonen voor familie en dichtbetrokkenen van nieuwe bewoners

https://www.dehulster.be/nieuws.php?article=infobrochure-beschut-wonen

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Robbe Decloedt
Robbe.decloedt@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK