Beschut Wonen

We bieden kleinschalige woonvormen en psycho-sociale begeleiding aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De focus ligt op herstel en maatschappelijke integratie. Zinvolle activiteiten, sociale relaties en betrokkenheid staan hierbij op de voorgrond.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Robbe Decloedt
Robbe.decloedt@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.

Ervaringsdeskundige

Sinds oktober 2016 hebben wij een ervaringsdeskundige collega in ons team. 

Een ervaringsdeskundige heeft ervaring met een psychische aandoening en met het herstellen ervan.
Die ervaringskennis zet zij in om lotgenoten te ondersteunen in hun herstelproces. Ze is een rolmodel en een voorbeeld van empowerment en hoop.
Daarnaast vervult ze een brugfunctie tussen ons team en onze cliënten. Dit houdt in dat ze het perspectief van de cliënten vertolkt, dat ze een kritische houding t.o.v. de hulpverleners vertoont indien nodig, en dat ze de drempel naar de hulpverlening voor de cliënten verlaagt.  
Onze ervaringsdeskundige houdt zich concreet bezig met het grote communicatieproject ‘Ontbrekende hoeken en losse vijzen’ in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting,
met het verspreiden van crisisplannen en –kaarten onder de bewoners,
met het geven van cursussen in het kader van de Herstelacademie, o.a. de module herstelverhalen schrijven,
met de familiewerking en tenslotte ook met het brengen en toelichten van haar herstelverhaal in scholen.
In het Kostershuis zal je haar ook soms aantreffen bij een van de activiteiten.
Sinds kort focust ze zich ook meer en meer op individuele gesprekken met de cliënten, om tegemoet te komen aan hun noden en behoeften. Gesprekken over wat de cliënt bezighoudt, over de impact van zijn psychische kwetsbaarheid op zijn leven, over zijn krachten en hoop, zijn herstel. Deze aanvullende gesprekken vormen beslist een meerwaarde.

Algemene info & contact

Algemeen Coördinator De Hulster
Gülsah Kapsiz 
016 29 87 61
Gulsah.kapsiz@dehulster.be

Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Dirk De Wachter
Dirk.DeWachter@dehulster.be

Assistent Geneesheer-Psychiater Beschut Wonen
Dr. Robbe Decloedt
Robbe.decloedt@dehulster.be

Teamcoördinator Beschut Wonen
Mevr. Corinne Staskowiak
016 29 87 62
Corinne.Staskowiak@dehulster.be

Het begeleidingsteam Beschut Wonen bestaat uit verschillende disciplines zoals sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen, opvoeders, maatschappelijk assistenten, psychologen en een ervaringsdeskundige collega.

Deze site gebruikt cookies om jouw surfervaring te optimaliseren. Bekijk ons cookie statement.

OK