MISSIE

WAARDEN

VISIE

CONTACT

BEREIKBAARHEID

VACATURES & VRIJWILLIGERSINTERESSANTE LINKEN


UPC Kuleuven

VRINT
PolParol Praatcafé Leuven
PolParol Facebook.com/polparol
Psylos
Familieplatform GG vzw

KOPP Vlaanderen

Similes
Uilenspiegel
Malkander buddydienst
Ombudsdienst GGZ
Te Gek !?
KIDS

 

Welkom op de site van vzw De Hulster

De Hulster vzw is een samenwerkingsverband van verschillende diensten:
Beschut Wonen, Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren en Activering.

De burelen van deze diensten zijn gehuisvest in de Minderbroedersstraat 23 te Leuven.

Het project Beschut Wonen biedt kleinschalige woonvormen en psychosociale begeleiding op maat aan voor personen met een psychiatrische voorgeschiedenis.

Het Mobiel Team GGZ Leuven-Tervuren, vestigingsplaats Minderbroedersstraat, heeft als doel mensen met een ernstige, langdurige psychische kwetsbaarheid te ondersteunen op meerdere levensdomeinen (wonen, werken, financiën,…).  Het Mobiel Team is multidisciplinair samengesteld en begeleidt en behandelt mensen in hun eigen leefomgeving.

Activering “Echo” is een dienst voor specifieke trajectbegeleiding naar al dan niet bezoldigde dagactiviteiten voor personen met een psychische kwetsbaarheid.  De dienst wil in de eerste plaats een traject ‘op maat’ aanbieden, steeds in overleg met de cliënt.  Dit kan leiden tot een haalbare tewerkstelling op de open arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk, stage, vorming of een andere dagactiviteit.

Deze website biedt informatie over onze vzw voor zowel (kandidaat)-bewoners, familieleden en hulpverlening.


 
   
inleefdag
laatste update: 15 maarti 2016

Minderbroedersstraat 23 | 3000 Leuven | 016 29 87 60 | Info@dehulster.be | © 2009 vzw De Hulster